Вход

Анкета

Харесва ли ви сайта?
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ГР. ПЛОВДИВ

Камара на строителите в България - ОП Пловдив има амбицията да обедини максимален брой участници в строителния процес за постигане с общи усилия по-благоприятни     
условия за дейност на фирмите от строителния бранш на територията на Пловдив и областта. Тя се стреми да създаде реална връзка между участниците в строителния процес с цел изграждане на лоялни пазарни взаимоотношения между тях, както и да бъде максимално  полезна на членовете си, подпомагайки ги в решаване на проблемите, съпътстващи ежедневната им дейност.

 КСБ E СТАНДАРТИЗИРАНА ПО ISO 9001:2008 

За последните две години получихме много сигнали от членове на КСБ и вписани строители в ЦПРС, за ...
 

 

Проектът BUILD UP Skills EnerPro, с участието на КСБ, завършва успешно

 

12 учебни ...